Κέντρο Θεωρίας

Η σχολή μας διαθέτει σύγχρονο κέντρο θεωρίας ώστε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να εξασκηθείτε στον Κ.Ο.Κ.

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται με την παρουσία δασκάλου.