Πολυετής εμπειρία

Η σχολή μας λειτουργεί από το 1990 με συνεχείς επιτυχίες.