ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΕΙΣ

Ειδική Άδεια Ταξί

Αναλαμβάνουμε την έκδοση-ανανέωση της  άδειας του ταξί σας, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα

Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας Οδήγησης

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση της παλαιάς άδειας οδήγησής σας, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Αναλαμβάνουμε την ανανέωση της άδειας οδήγησής σας, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα

Αντίγραφο Διπλώματος Λόγω Απώλειας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του αντίγραφου της άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας-κλοπής του οχήματος σας, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα

Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του αντίγραφου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος σας, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα

Αντίγραφο Λόγω Φθοράς

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του αντίγραφου της άδειας κυκλοφορίας λόγω φθοράς του οχήματος σας, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα

Έκδοση-Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Αναλαμβάνουμε την έκδοση-ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα

Μετατροποπή από Α1 σε Α

Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή της άδειας οδήγησης σας από Α1 σε Α, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα

ΚΤΕΟ

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν να παραλάβουμε το όχημα σας από τον χώρο σας καθώς και να σας το παραδώσουμε, γλιτώνοντάς σας από την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Περισσότερα