ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Όλες οι κατηγορίες

Κατηγορία ΑΜ (Μοτοποδήλατο)

Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Περισσότερα

Κατηγορία Α1 (Παπί)

Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες με κυβισμό έως 125 cm3 και 11kW μέγιστη ισχύ (14,75 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Περισσότερα

Κατηγορία Α2

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 400 cc. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Περισσότερα

Κατηγορία Α

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 600 cc. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Περισσότερα

Κατηγορία Β (Επιβατικά)

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά αυτοκίνητα έως 9 θέσεων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Φορτηγά μέχρι 3500 kgr μικτού βάρους. Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Περισσότερα

Κατηγορία Γ (Φορτηγό)

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά από 3500 kgr μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος όπου ορίζει το κάθε όχημα. Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη είναι η κατοχή διπλώματος κατηγορίας Β (επιβατικού). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος και ισχύει για 5 έτη.

Περισσότερα

Κατηγορία Δ (Λεωφορείο)

Δικαίωμα οδήγησης για λεωφορεία οχήματα. Απαραίτητη είναι η κατοχή διπλώματος κατηγορίας Β (επιβατικού). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του 24ο έτος και ισχύει για 5 έτη.

Περισσότερα

Κατηγορία Ε+Γ

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά οχήματα από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε οχήματος μαζί με το ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενου. Απαραίτητη είναι η κατοχή διπλώματος κατηγορίας Γ και ισχύει για 5 έτη.

Περισσότερα