ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.(συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄, τουλάχιστον.
 • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ι μαζί με το δίπλωμα. ( Σε περίπτωση που δεν γίνει έκδοση Π.Ε.Ι τότε προϋποθέτει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του).
 • Σε περίπτωση που ο οδηγός βγάλει μαζί με το δίπλωμα και το Π.Ε.Ι. δεν υπάρχει ο περιορισμός για οδήγηση μέχρι 50 χιλιομέτρων.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ’.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
 • Σε περίπτωση που δεν βγάλει Π.Ε.Ι. το δίπλωμα ισχύει μόνο για τις εξερέσεις του άρθρου 3 του νόμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα:

 • Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα
 • Γενικές εξετάσεις που προσκομίζονται στον Παθολόγο

1.Αίματος – Ουρίας – Σακχάρου
2.Ακτινογραφία θώρακος
3.Καρδιογράφημα

 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του:
1.Βιβλιάριο υγείας + Αστυνομική ταυτότητά
2.Δύο (2) φωτογραφίες
3.Απολυτηρίο στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)

 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Φάκελος

Αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ άλλο επαγγελματικό δίπλωμα:

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα
 • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Φάκελος

Αν ο υποψήφιος ΈΧΕΙ βγάλει Δ μετά τις 10/9/2008 και θέλει ΠΕΙ:

 • Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Παράβολα
 • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Φάκελος