Το δίπλωμα της Μοτοσικλέτας (Α) έχει τις εξής υποκατηγορίες (Α) απεριόριστο, (Α1) μέχρι 11kw, Α2 μέχρι 25kw, ή ΑΜ (Μοτοποδήλατο), ανάλογα με την ηλικία σας και τον κυβισμό της μηχανής που θέλετε να οδηγήσετε.