Μοτοσικλέτα

Το δίπλωμα της Μοτοσικλέτας (Α) έχει τις εξής υποκατηγορίες (Α) απεριόριστο, (Α1) μέχρι 11kw, Α2